Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε όλες της πληροφορίες για το φιλμ που θα δούμε στης 27/06/2012

The link below will provide more information on the screening for 27/6/12

Πάνω Κάτω και Πλαγίως/Up, Down and Sideways.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: